65 spółek z obu parkietów GPW w Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego

65 spółek z obu parkietów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostanie objętych analizami firm inwestycyjnych w ramach kolejnej edycji Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego – poinformowała GPW w poniedziałkowym komunikacie.