Grupa Erbud debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupa Erbud jest generalnym wykonawcą w wielu segmentach budownictwa, w tym ma duży udział we wznoszeniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Wybudowała też pierwszą w Polsce zeroemisyjną spalarnię śmieci. Bezpośrednio i pośrednio przyczynia się więc do ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG).