Jak odbudować Pałac Saski?

Powinniśmy prowadzić rozmowy nie czy, tylko jak odbudować Pałac Saski – oceniła generalna konserwator zabytków Magdalena Gawin podczas kongresu Polska Wielki Projekt. Dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski dodał, że będzie to „symboliczne i faktyczne zakończenie odbudowy Warszawy”.