Jak rozliczyć wynik finansowy za rok 2020 w spółce komandytowej

Wynik finansowy w spółce komandytowej ustalany jest na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, które zawsze musiała i musi nadal prowadzić niezależnie od struktury jej udziałowców i podziału, którzy z nich są komplementariuszami, a którzy komandytariuszami.